Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn Trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian qua tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chủ trương, chính sách giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, cũng như sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thành lập các Tổ hỗ trợ đầu tư cấp tỉnh; tổ hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh các huyện, thành phố...

Nhằm hỗ trợ hướng dẫn các Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngày 16/02/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Hướng dẫn số 07/HD-UBND về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó các trình tự, thủ tục từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đưa vào hoạt động (thuộc thẩm quyền của tỉnh) đã được tổng hợp, hướng dẫn cụ thể, giúp công khai, minh bạch thông tin và thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính. Đồng thời phân công trách nhiệm cho từng cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, từ đó giúp Nhà đầu tư thuận lợi trong quá trình tra cứu, tìm hiểu khi đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn.

                  Lê Tuấn Hải

                      Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Link tải văn bản hướng dẫn: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29216

                    


Nguồn:sokhdt.langson.gov.vn Sao chép liên kết