Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-203

Ngày 06/11/2023, đồng chí Dương Thị Hoan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030. Thành phần tham dự gồm: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

   Đồng chí Dương Thị Hoan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi Tổ soạn thảo Nghị quyết báo cáo quá trình xây dựng dự thảo, báo cáo đánh giá tác động của chính sách và trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết. Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành đã tham gia ý kiến đóng góp dự thảo. Qua thảo luận về cơ bản đã nhất trí thông qua các nội dung trong dự thảo Nghị quyết, Quy định về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các nội dung khác tham gia chủ yếu về chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách hỗ trợ tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử. Đây là các chính sách quan trọng, mang lại hiệu quả trực tiếp cho các doanh nghiệp nên cơ quan chủ trì soạn thảo đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan để hoàn thiện.

Cũng trong cuộc họp, Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đã đồng tình, thống nhất với các chính sách được đưa ra trong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh mong muốn các chính sách này cần đi vào thực tiễn, góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham gia góp ý tại cuộc họp

Đại diện Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan và đại diện doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu kết luận cuộc họp. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để tham mưu UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023.

 

                                                                                    Vy Thúy Nga

                                                                            Sở Kế hoạch và Đầu tư