Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ: Số 2 Đường Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0253.812122
website: http://www.langsondautu.vn