Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sở về công tác cán bộ

Chiều ngày 02/5/2024 tại Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Giám đốc Sở về công tác cán bộ. Dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó Trưởng các phòng thuộc Sở và công chức công tác tại Văn phòng Sở, Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

Hội nghị đã công bố 03 Quyết định của Giám đốc Sở về việc bổ nhiệm đồng chí Phí Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Sở giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở; bổ nhiệm đồng chí Vương Quang Hạnh, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội và bổ nhiệm đồng chí Lương Đình Tuấn, Chuyên viên phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng ủy về việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ ở những chức vụ còn khuyết, thiếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban lãnh đạo Sở xét thấy các đồng chí được bổ nhiệm là những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có năng lực, kinh nghiệm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đảm nhiệm chức vụ mới được giao.

Đồng chí Giám đốc đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, phát huy những ưu điểm, tiếp tục tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng chí, đồng nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng thuộc Sở và công chức, người lao động trong cơ quan tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp, giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đức Thịnh Văn phòng Sở