Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Tổ chức và các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Ngày 05/4/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024 đã tổ chức Họp Ban Tổ chức và các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Ngày 05/4/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024 đã tổ chức Họp Ban Tổ chức và các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hội nghị). Tham dự có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các  thành  viên Ban Tổ chức và thành viên các Tiểu ban phục vụ Hội nghị;

Ảnh: toàn cảnh cuộc họp

Xác định Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024 là sự kiện quan trọng của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/3/2024 về tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024, ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 2/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan sơ bộ hoàn thành các nội dung như: chương trình, kịch bản điều hành hội nghị, dự thảo các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; phối hợp Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh tổ chức in ấn hệ thống sơ đồ, bản đồ Quy hoạch, hoàn thành Video clip giới thiệu nội dung Quy hoạch tỉnh để trình chiếu tại Hội nghị, xây dựng phương án trưng bày tài liệu quy hoạch tỉnh, giới thiệu môi trường đầu tư, lựa chọn dự kiến trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hoàn thành sơ bộ danh sách khách mời tham dự hội nghị, chương trình đón tiếp đại biểu, khách mời, phương án thiết kế trang trí tuyên truyền trang trí trong và ngoài hội trường…

Ảnh: đồng chí Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị nhấn mạnh, đây sự kiện rất quan trọng của tỉnh trong năm 2024, được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, do đó đòi hỏi công tác chuẩn bị về chương trình, nội dung, tuyên truyền, lễ tân, hậu cầu, an ninh trật tự phải chu đáo, kỹ lưỡng để Hội nghị được tổ chức thành công. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các nội dung phục vụ Hội nghị, đảm bảo khoa học, chu đáo, trang trọng; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi diễn ra hội nghị. Các tiểu ban tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả...

Phùng Vinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư