Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024-2030

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; và mục đích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo hướng bền vững, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đề ra và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Ngày 30/5/2024 Hội Đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030, có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Bảo Long (Ảnh: Tân An)

Theo đó, đối tượng được áp dụng là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. Nội dung hỗ trợ bao gồm 03 chính sách hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: hỗ trợ 100% tổng chi phí tổ chức của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh cho các đối tượng học viên là: Chủ doanh nghiệp, người quản lý các bộ phận chuyên môn, người quản lý điều hành của doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Chi phí đi lại, ăn, ở của học viên do doanh nghiệp và người tham gia đào tạo thỏa thuận chi trả.

2. Hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: hỗ trợ tối đa 50% giá thuê mặt bằng (bao gồm tiền thuê lại đất và hạ tầng), thời gian hỗ trợ không quá 05 năm kể từ ngày hợp đồng thuê mặt bằng có hiệu lực, tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sàn thương mại điện tử: Hỗ trợ 01 lần, giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Hỗ trợ 01 lần, chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế, thời gian hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn Ngân sách cấp tỉnh.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.

Dương Thị Hòa - Sở Kế hoạch và Đầu tư