Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030

 Ngày 09/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 135-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan, Lạng Sơn

          Nghị quyết được ban hành với 04 mục tiêu tổng quát nhằm (1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu quả quản lý nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, đảm bảo quốc phòng, an ninh, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai làm lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Phát huy hiệu quả tối đa việc sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. (2) Thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực tế để thực hiện các dự án đầu tư có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng ít nguyên liệu, giảm phát thải carbon, thân thiện với môi trường; đô thị xanh, gắn với phát triển du lịch, phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. (3) Kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đưa dự án đi vào hoạt động, phát huy được hiệu quả kinh tế. (4) Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và các nhà đầu tư có hành vi vi phạm, xử lý dự án chậm tiến độ, dự án không có khả năng triển khai.

          Nghị quyết đưa ra  04 mục tiêu cụ thể để thực hiện thực hiện (1) Thu hút từ 03- 05 dự án đầu tư mới/năm có quy mô vốn đầu tư từ 500 tỷ đồng/01 dự án trở lên. (2) 100% nhà đầu tư được hỗ trợ, tư vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. (3) 100% dự án chậm đưa đất vào sử dụng phải được thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật. (4) Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, 100% dự án được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Một góc thành phố Lạng Sơn (Ảnh: Bùi Vinh Thuận)

          Để triển khai được nội dung các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết cũng đề nghị (1) Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; (2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; (3) Tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; (4) Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách; khắc phục việc chồng chéo trong các quy hoạch chuyên ngành; (5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

          Với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết có hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

                                                                   Lê Tuấn Hải

                                                                   Sở Kế hoạch và Đầu tư