Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 27/10/2023 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

     Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tham dự hội nghị có thành viên Hội đồng thẩm định, ủy viên phản biện và đại diện cho các Bộ, ngành Trung ương.

     Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, và một số lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn

phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, Hội đồng thẩm định đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và trình bày tóm tắt nội dung Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch; cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến của các thành viên, ủy viên phản biện của Hội đồng thẩm định về quy hoạch; ý kiến tổng hợp từ Hội nghị tham vấn đối với kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch; ý kiến phản biện của các chuyên gia về quy hoạch, kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch và nghe ý kiến của đại diện một số Bộ, ngành về hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn.

 Ảnh: đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

phát biểu Kết luận Hội nghị

 

     Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Lạng Sơ tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, ngành, chuyên gia, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự phiên họp thẩm định, ý kiến của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và kết luận của Hội đồng thẩm định. Gửi hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã được hoàn thiện đến cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định để tiến hành rà soát theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 58/2023/NĐ-CP.

     Trước đó, trong Chương trình Hội nghị Hội đồng thẩm định đã thảo luận và biểu quyết bằng Phiếu đánh giá thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, theo đó Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Phùng Vinh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư