Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
Số hiệu 200/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/09/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---