Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng (15/8/2023–01/10/2023)

 Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, UBND tỉnh đã thành lập Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng.

     Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban vận động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 08/8/2023 phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, nhằm mục đích huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng công trình Đền Chi Lăng, đồng thời thể hiện tính nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thông qua đợt thi đua cao điểm, góp phần quyên góp, ủng hộ xây dựng công trình Đền Chi Lăng hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục theo đúng tiến độ đã đề ra. 

 

Ảnh: Phối cảnh Đền thờ Chi Lăng sau khi hoàn thành

     Kết thúc đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, toàn tỉnh đã huy động được tổng số tiền là 1.011.095.474 đồng; Để ghi nhận các tập thể, cá nhân (trong và ngoài tỉnh) có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền, vận động quyên góp và các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trực tiếp quyên góp, ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng, UBND tỉnh đã Quyết định tặng bằng khen cho 01 tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường và 03 các nhân.

Mặc dù trong đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, công tác tuyên truyền,vận động huy động các nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng đã được các cấp, các ngành chú trọng, tích cực triển khai; tuy nhiên hiện nay toàn xã hội đang trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cả nước nói chung và toàn tỉnh nói riêng sau dịch covid-19, việc huy động các nguồn lực xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả huy động chủ yếu là nguồn ủng hộ từ các cá nhân, đặc biệt là lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy kết quả huy động chưa được như kế hoạch đề ra, nhưng quá trình vận động, các cấp, ngành, MTTQ các cấp, đoàn thể đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình đền Chi Lăng để các tầng lớp Nhân dân hiểu và tiếp tục ủng hộ nguồn lực xây dựng trong thời gian tới.

Lê Tuấn Hải - Sở Kế hoạch và Đầu tư