Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án PPP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Quyết định thành lập BCĐ các dự án PPP
Số hiệu 738/SKHĐT-KTN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/06/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---