Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường XD, chỉnh đốn Đảng.
Số hiệu 488/SKHĐT-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/04/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---