Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018
Số hiệu 535/SKHĐT-KTN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---