Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 74/QĐ-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/06/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---