Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Đăng ký đề xuất nhu cầu hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi cho DNNVV năm 2023
Số hiệu 337/TB-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---