Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Số hiệu 2222/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/11/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , T11. DANH-MUC-2021-2025 (1).pdf , T11. QDPD danh muc thu hut dau tu giai doan 2021-2025 (1).pdf , T11. DANH-MUC-2021-2025 (1).xls
Mô tả ---