Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Họp xem xét, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan
Số hiệu 37/GM-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/04/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , 37.signed.pdf
Mô tả ---