Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp xem xét giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
Số hiệu 36/GM-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/03/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 36.signed.pdf , 546b7a21cb7e97dab60498ab109bb96a36.signed.pdf
Mô tả ---