Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Số hiệu 1458/SKHĐT-THKTXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---