Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Số hiệu 863/SKHĐT-DNKTTT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/06/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---