Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2 năm 2021 - 2022 và quý I/2023
Số hiệu 689/SKHĐT-THKTXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---