Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020
Số hiệu 979/SKHĐT-KTN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/07/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---