Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v xây dựng báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
Số hiệu 455/SKHĐT-DNKTTT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/04/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---