Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018
Số hiệu 587/SKHĐT-DNKTTTT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/05/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---