Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề cương Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
Số hiệu 1080/SKHĐT-DNKTTTTN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---