Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v tăng cường tuyên truyền chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
Số hiệu 818/SKHĐT-DNKTTT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/07/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---