Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản v/v phối hợp với tạp chí Việt Nam Business Forum tuyên truyền
Số hiệu 374 /SKHĐT-TTXTĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/04/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---