Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 1336/SKHĐT-KTN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/10/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---