Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v đôn đốc việc lập, nộp hồ sơ điện tử trên Hệ thống VNPT- iOffice
Số hiệu 1045/SKHĐT-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/05/0203
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---