Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v đề nghị xây dựng báo cáo KTXH và đầu tư công năm 2018, KH năm 2019
Số hiệu 1240/SKHĐT-THQH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---