Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v đề nghị Nhà đầu tư Báo cáo tình hình thực hiện dự án năm 2022
Số hiệu 489/SKHĐT-QLĐTNNS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---