Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v cung cấp danh mục VP QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Số hiệu 26/SKHĐT-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---