Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2023
Số hiệu 1898/SKHĐT-THKTXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---