Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Số hiệu 44/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---