Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 60/QĐ-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---