Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023
Số hiệu 61/QĐ-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---