Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận DA chăn nuôi Khảm Khau, Nà Nưa
Số hiệu 117/QĐ-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---