Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Quyết định chấm dứt hoạt động Hợp đồng tác kinh doanh Cửa hàng miễn thuế Tân Thanh - Lạng Sơn và thu hồi Quyết định 2393/GP
Số hiệu 71/QĐ-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/05/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---