Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án nhà máy Hoàng Tân Furniture
Số hiệu 28/QĐ-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/02/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---