Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Số hiệu 55/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/03/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---