Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số hiệu 185/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---