Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 (thay thế Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 16/01/2023)
Số hiệu 220/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---