Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
Số hiệu 75/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---