Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu 105/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---