Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023
Số hiệu 76/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---