Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện `Năm dân vận chính quyền` năm 2018
Số hiệu 165/Kh-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---