Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2023 của UBND tỉnh
Số hiệu 49/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---