Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện công tác thanh niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Số hiệu 48/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---