Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Số hiệu 30/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/02/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---