Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030" của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu 307/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---